نتیجه جستجو برای : توانمندسازی

اولین گردهمایی توانمند سازی سازمان های مردم نهاد

مقالات -

اولین گردهمایی توانمند سازی سازمان های مردم نهاد

اولین گردهمایی توانمند سازی سازمان های مردم نهاد با حضور معاون وزیر ، استاندار ،مدیر کل اجتماعی استانداری و مدیرکل آب منطقه ای و مسئولین برگزار کننده : کانون تبلیغاتی آوای ترمه

208
واتس اپ
واتس اپ