اولین گردهمایی توانمند سازی سازمان های مردم نهاد

اولین گردهمایی توانمند سازی سازمان های مردم نهاد

اولین گردهمایی توانمند سازی سازمان های مردم نهاد با حضور معاون وزیر ، استاندار ،مدیر کل اجتماعی استانداری و مدیرکل آب منطقه ای و مسئولین برگزار کننده : کانون تبلیغاتی آوای ترمه


اولین گردهمایی توانمند سازی سازمان  های مردم نهاد

با حضور معاون وزیر ، استاندار ،مدیر کل اجتماعی استانداری و مدیرکل آب منطقه ای و مسئولین

 برگزار کننده : کانون تبلیغاتی آوای ترمه

دیدگاه خود را برای ما ارسال کنید